Nogle medlemmer har bedt bestyrelsen om en begrundelse for, hvorfor man har valgt at flytte DIR.
Det skal understreges, at der er tale om et flertal i bestyrelsen, med 4 for og 1 imod.
Årsag til flytning er kort og godt på grund af, at det over tid er blevet mere og mere vanskeligt at samarbejde med Stald Reimer Nielsen.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at få lov at drive rideklub og derfor har man taget konsekvensen og flyttet klubben.
Udfordringerne ved at have til huse på Stougården har været mange, her nævnes nogle:
  • Det har ikke været muligt for bestyrelsen at holde egne møder uden Stald Reimer Nielsen. Det hører ingen steder hjemme, at ejer sidder med når bestyrelsen holder møder.
  • Personer i ejerkredsen på Stougården har uretmæssigt haft adgang til bestyrelsesmedlems messenger i en ikke kendt periode, men angivelig over flere måneder. Dette er en overskridelse af straffeloven og det er selvfølgelig politianmeldt. Det har gjort, at bestyrelsen ikke har tillid til, at et samarbejde kan genetableres. Bestyrelsen sidestiller dette med, hvis kasseren havde taget af kassen. For bestyrelsen er der tale om et tillidsbrud og havde det været muligt med en afskedigelse var det blevet gjort med øjeblikkelig virkning. Men i stedet har bestyrelsen valgt at flytte klubben til nye rammer.
  • Stald Reimer Nielsen har ikke haft respekt om en bestyrelses virke og retten til at bestemme og beslutte alt ved klubbens drift og ejendele, dette har også været medvirkende til at bestyrelsen har ønsket at flytte.
  • Sidst men ikke mindst, har bestyrelsen besluttet at flytte klubben fordi der gentagende gange har været tale om at nogen af klubbens medlemmer er blevet forskelsbehandlet af Stald Reimer Nielsen, der ikke har formået at holde sig neutrale i egne konflikter ift, at de også repræsenterer klubben. Det er bestyrelsens vurdering, at det skader klubbens ry og rygte og for at værne om dette, sker flytningen.
Der har for nogle medlemmers vedkommende, været tvivl om, hvorvidt beslutningen om flytning af klubben er velovervejet.
Til dette skal siges, at det er særdeles velovervejet, alle scenarier har været vendt og drejet og konsulenter har været inddraget.
Bestyrelsen er bekendt med at denne beslutning er kontroversiel og at nogle medlemmer vil være uenige eller helt fravælge klubben. Bestyrelsen er dog også overbevist om, at det vil give nyt liv til klubben og at medlemmerne nok skal komme til klubben, gamle som nye.
Det har været vigtigt for bestyrelsen, at beslutningen ikke har haft direkte konsekvens for børnenes muligheden for at gå til ridning. Det er ligeledes muligt for nye kræfter at starte en ny forening op på Stougården, såfremt man måtte ønske dette.
Hvis der er spørgsmål til dette, kan spørgsmål rettes til bestyrelsen via mail på mailto:dir-rideklub@outlook.dk
På vegne af bestyrelsen i DIR