Flytning af Diernæs Rideklub d.12/1-2019

Efter længere tids overvejelser og drøftelse i bestyrelsen, er der truffet beslutning om at flytte Diernæs Rideklub fra Stougårdsvej 8, 5600 Faaborg og ophører derved samarbejdet med Stald Reimer Nielsen.

Det betyder i praksis, at Diernæs Rideklub flytter sine foreningsmæssige og ridesportslige aktiviteter, samt det materiel som klubben ejer i form af spring, dressurhegn, div. inventar fra rytterstuen mm....


Klubben vil fremover have til huse på Rodalsvej 2, 5600 Faaborg.
Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at rideskolen IKKE flytter, da det er Stald Reimer Nielsen, der driver denne.

Det er ligeledes vigtigt for bestyrelsen at fortælle, at der ligger mange seriøse overvejelser, dialog og møder bag denne store beslutning. Vi har i processen sørget for at inddrage relevant konsulentbistand fra FMK og DRF, som har bistået med kyndig vejledning i processen.

Denne orientering giver måske anledning til en del spørgsmål og du har mulighed for at stille spørgsmål til beslutningen på mail dir-rideklub@outlook.dk


Ligesom bestyrelsen vil redegøre nærmere for beslutningen på kommende generalforsamling.
 
Mvh
Bestyrelsen